USLUGE

Investiramo u znanje i u najmoderniju, ekološki prhvatljivu opremu.

O NAMA

Štampa i obrada

Isključivo smo fokusirani na
digitalne tehnologije.

Digitalna tehnologija sa sobom nosi ekološki prihvatljiv sistem, sa niskom upotrebom energije. Rezultati digitalne tehnologije su dosledni i automatski kontrolisani, a brzina usluge je dovedena do krajnjih granica.

Grafički dizajn

 • DIZAJN VIZUELNOG IDENTITETA -LOGO
 • GRAFIČKA KNJIGA STANDARDA
 • DIZAJN KORICA I PRELOM TEKSTUALNOG SADRŽAJA KNJIGA
 • DIZAJN KATALOGA
 • DIZAJN PROMOTIVNOG MATERIJALA
 • DIZAJN OBJAVA ZA DRUŠTVENE MREŽE
 • STUDIJSKO FOTOGRAFISANJE

Štampa i dorada

 • DIGITALNA TABAČNA ŠTAMPA
  (format 488x330mm)
 • OFSET TABAČNA ŠTAMPA
  (format 500x700mm)
 • ŠTAMPA IZ ROLNE VELIKIH FORMATA
  (širina rolne 1600mm)
 • LAMINACIJA
  (mat, sjajna, soft)
 • DIGITALNA FOLIJOŠTAMPA
  (zlato, srebro, metalik boje)

Projektovanje i edukacija

 • PROJEKTOVANJE SISTEMA USMJERAVANJA
  (bolnice, hoteli, tržni centri...)
 • PROJEKTOVANJE POJEDINAČNIH OZNAKA
  (totemi, znakovi usmjeravanja i upozorenja....)
 • KONSALTING
  (upotreba materijala i mašina...)
 • MONITORING
  (realizacija projekata)
PIXEL

Štampaj ekološki
i recikliraj!

Ekološka svjesnost

Ekološka svjesnost je nešto što nije marketinški trik nego je način života. Trudimo se da u poslovanju a i u privatnom životu čuvamo našu okolinu od zagađenja. U grafici je ovaj problem posebno izražen zbog boja i hemikalija koje se koriste. U suštini, problem je u repromaterijalima koji dolaze sa tržišta koja ne podliježu EU regulativama.

Kako je postižemo?

Osim što insistiramo na kvalitnim uređajima, takođe insistiramo i na ekološki prihvatljivim bojama i repromaterijalu. Insistiramo na regulativama propisanim od EU i svaki naš dobavljač posjeduje dokaz o ekološkoj prihvatljivosti repromaterijala koji koristimo. Imajte na umu da u vašoj okolini postoje mjesta za otkup odpadnog papira i folija, tako da osim što čuvate okolinu od toga možete da lijepo i zaradite. Dvostruka korist zar ne?

USLUGE

Radni proces

Kao temelj našeg poslovanja je grafički dizajn i njegova primjena kroz štampu i marketing.

Mnogo puta smo svjedoci dopadljivog dizajna koji nema funkciju. Tajnu formulu funkcionalnog i dopadljivog dizajna nije lako naći. Naše mišljenje je da je ključ u klijentu i njegovom poznavanju poslovanja. Kako dizajnirati ako ne znate za koga i u koju svrhu?! Budite spremni da razgovaramo.

Radni proces
KONTAKT

Ne ustručavajte se. Kontaktirajte nas odmah!

Prikaži mapu