USLUGE

Štampa

ŠTAMPA

ČISTA DIGITALNA TEHNOLOGIJA

U štampi svi zajedno imamo iskustva za još dva života, zato što smo svi počeli naše grafičko djelovanje u štamparijama.

Od početka smo se bacili na “čistu” digitalnu tehnologiju. Mi smo ti “zeleni”, pa ne volimo da prljamo okolinu. Preferiramo FSC materijale ako može, a višak recikliramo. Kvalitet štampe uvijek mora da bude maksimalan i mi to mjerimo uređajima, a ne raspoloženjem i ličnim osjećajem.

Štampamo male formate a i one velike, a po potrebi i promo artikle. Najviše nas poznaju po zlatotisku na etiketama, jer smo prvi koji su mogli da to rade digitalnom tehnologijom. Za sve što može imamo mašinu, jer preferiramo automatizaciju.

GRAFIČKI DIZAJN

IMAŠ LOGO? TREBAŠ PROMO?

ŠTAMPA

NAŠI RADOVI

Veliki formati
Veliki formati
Mali formati
Mali formati
Promo materijali
Promo materijali
Etikete
Vino
Etikete
Rakija
Štampa
Štampa